Registerpodoloog

Een registerpodoloog is een erkende paramedische voetspecialist.
De registerpodoloog herkent en behandelt evenals de podotherapeut voet- en voetgerelateerde houdingsklachten.
Cliënten met deze aandoeningen kunnen bij de registerpodoloog terecht voor advies en behandeling om klachten te verhelpen of te verminderen en (ernstige) complicaties te voorkomen.

Bij systeemziekten als reuma en diabetes speelt de registerpodoloog een belangrijke preventieve rol ter voorkoming van klachten en complicaties. zij herkent risicofactoren en geeft voorlichting en advies aan de cliënt.

Iedereen mag zich ‘podoloog’ noemen, deze titel is niet beschermd. Niet iedereen mag zich registerpodoloog noemen.
Dit mag alleen als iemand de opleiding tot registerpodoloog succesvol heeft afgerond en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de podologie van Kabiz.

Het kwaliteitsregister stelt hoge eisen aan het opleidingsniveau en de praktijkvoering van de individuele registerpodoloog. Deze eisen hebben betrekking op:
• de opleiding tot registerpodoloog
• aard van de verleende zorg
• praktijkinrichting en materialen
• hygiëne en milieu
• werken volgens het beroepsprotocol
• na- en bijscholingsverplichting en kwaliteitsbewaking hiervan
Alle geleverde zorg moet zichtbaar zijn via een zorgprotocol en een digitaal zorgdossier. Daarnaast wordt de praktijk regelmatig getoetst door leden van een visitatiecommissie en is er een klachtencommissie die eventuele klachten van cliënten behandelt.

Meer weten over podologie?
Kijk ook eens op de internetsite www.loop.nl. Natuurlijk kunt u mij altijd bellen voor nadere toelichting op 0165-344249.

Ik ben Hilary van den Broek-Heeren, Register podoloog in Etten-Leur en heb de beroepsopleiding Podologie gevolgd aan de Academie voor Podologie.

Ik heb deze studie gevolgd uit interesse in het vak en om antwoord te kunnen geven op de specifieke zorgvragen van patiënten die ik in mijn praktijk krijg. Ik studeerde in 2011 af als Podoloog A & B, aaneengesloten bij Stichting Loop.